Historia Koła SEiRP

      Koło SEiRP w Grajewie powstało 19.11.1996r. Wówczas nosiło ono nazwę:  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Grajewie. Inicjatorem  i założycielem  Koła był kapitan M.O.w st.spocz.Piotr Ćwikowski, emerytowany Kierownik Ruchu Drogowego KRP w Grajewie (zm.25.01.2010r.), który został wybrany Prezesem  tegoż Koła.Powołano w Kole także Komisję Socjalno - Bytową oraz Komisję Rewizyjną.Koło początkowo zrzeszało 20 członków, jednak sukcesywnie się rozbudowywało.Prezes, oddany pracy na rzecz Koła, nawiązał owocną współpracę z ówczesnym Komendantem Powiatowym Policji Janem Pardą, kontynuując ją dalej z jego następcą,  Komendantem Powiatowym Policji, mł.insp. Ireneuszem Glinieckim.Wspaniale układała sie współpraca ze Związkiem Zawodowym NSZZPolicjantów, jak również z miejscowym Kołem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego.Prezes za działalność był wielokrotnie nagradzany m.in. Odznaką za Wybitne Osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W 2006r. nowym Prezesem Koła wybrano, byłego Komendanta Powiatowego Policji Jana Bęsia, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.

                               

                                  Foto z 1999r.