Koło SEiRP dzisiaj.

          Jesteśmy organizacją dobrowolną, samorządną, zrzeszającą emerytów i rencistów RSW o różnych orientacjach politycznych, światopoglądowych.  Współdziałamy z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji oraz Związkiem Zawodowym  NSZZPolicjantów w zakresie realizacji celów statutowych. Działalnosć naszą opieramy na Statucie Stowarzyszenia. Dążymy do umacniania istniejących struktur organizacyjnych. 

        Zrzeszamy emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdowy (wdowców), udzielając pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, celem  poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizując w różnej formie, uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju. W swoim gronie,  organizujemy życie kulturalne, wypoczynek i rekreację.  Pielęgnujemy pozytywne doświadczenia z  historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy,  żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin.  Chronimy interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych.  Reprezentujemy środowisko emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej,  jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.  Udzielamy porad potrzebującym członkom Koła.

         Członkowie Zarządu Koła pełnią w każdy wtorek  w godz.10.00 do 12.00 społeczne dyżury w pokoju nr 226 Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Obecny Zarząd Koła funkconuje od dnia 11.03.2014r.Jego kadencja ubiega w marcu 2018roku. Zarząd Koła  w chwili obecnej pełni także rolę Komisji Socjalno - Bytowej. Prezesem Koła jest P.Jan Bęś, były Komendant Policji w Grajewie. W Kole następują ciągłe rotacje członków z uwagi, iż starsi odchodzą na "wieczną służbę", a ich miejsce zajmują nowi emeryci czy renciści Resortu Spraw Wewnętrznych. Obecnie nasze Koło liczy 39 członków+2 członków wspierających. Tradycyjnie co roku organizujemy Paniom zrzeszonym w naszym Kole obchody Swięta Kobiet, a w przed Bożym Narodzeniem spotkania opłatkowe z udziałem zaproszonych gosci w osobach Komendanta Powiatowego Policji  i jego Zastępcy oraz Przewodniczącego NSZZ Policjantów.

          Serdecznie zapraszamy nowych emerytów do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

              PRZYJDŻ, MOŻE POMOŻESZ INNYM, A MOŻE CZEGOŚ  NIE WIESZ I SAM POTRZEBUJESZ POMOCY!