Struktura organizacyjna

                   OBECNY ZARZĄD KOŁA SEiRP wybrany dn.11.03.2014r.

                                             ZARZĄD KOŁA  SEiRP na lata 2014-2018

                                             Prezesa Zarządu        -  pan Jan Bęś

                                             V-ce Prezes                  -  pan Edward Jabłoński

                                             V-ce Prezes                  -  pan Ireneusz Gliniecki

                                             Skarbnik                       -  pan Andrzej Wróblewski

                                             Sekretarz                      -  pan Andrzej Gulan

                                             Członkowie                 -  pan Roman Tomczyk

                                                                                          -  pan Jerzy Nikonowicz

                                                                                          -  pan Janusz Jakimowicz

                                                                                          -  pan Cezary Sobolewski

                       Zarząd  pełni również rolę Komisji Socjalno - Bytowej.  

                                             

                                               KOMISJA REWIZYJNA

                                              Przewodniczący           -  pan Bogdan Hirniak

                                              Członkowie                      -  pan Lech Niedzielski

                                                                                                - pan Jan Formejster 

 

                                              DELEGACI NA ZJAZD WOJEWÓDZKI

                                               Prezes Zarządu             - pan Jan Bęś

                                              Przewodniczący           

                                              Komisji Rewizyjnej    - pan Bogdan Hirniak

                                              Członek Komisji

                                               Rewizyjnej                      - pan Jan Formejster

 

                            POPRZEDNIE ZARZĄDY KOŁA SEiRP  

                                   w latach 2010-2014

                          ZARZĄD KOŁA SEiRP na lata 2010-2014

                                             Prezesa Zarządu         -  pan Jan Bęś

                                             V-ce Prezes                    -  pan Edward Jabłoński

                                             Skarbnik                         -  pan Andrzej Wróblewski-/od 18.12.2012r./

                                                                                           -/pan Stanisław Formejster pełnił

                                                                                              funkcję skarbnika do dn.18.12.2012r./

                                             Sekretarz                       -  pan Andrzej Gulan-/od 06.03.2012r./

                                                                                           -/pan Jan Sulewski pełnił funkcję

                                                                                          sekretarza do dn.06.03.2012r./

                                             Członkowie                  -  pan Lech Niedzielski

                                                                                           -  pani Lucyna Szymkiewicz

           Zarząd  pełni również rolę Komisji Socjalno - Bytowej.  

                                             

                                               KOMISJA REWIZYJNA

                                              Przewodniczący         -  pan Czesław Chmielewski

                                              Członkowie                    -  pan Sławomir Ostrowski

                                                                                              - pan Janusz Jakimowicz 

                              DELEGACI NA ZJAZD WOJEWÓDZKI

                                                Prezes Zarządu          - pan Jan Bęś

                                                V-ce Prezes                   - pan Edward Jabłoński

 

                                      w latach 2006-2010         

                             Zarząd Koła w latach 2006 - 2010

                                              Prezes                             -   Jan Bęś

                                             Z-ca Prezesa                 -   Piotr Ćwikowski

                                             Sekretarz                       -   Jan Sulewski

                                             Skarbnik                        -  Stanisław Formejster

                                            Członkowie                   -  Edward Jabłoński

                                                                                           -  Jarosław Dembiński

                                                                                           -  Lucyna Szymkiewicz

                           Komisja Socjalno - Bytowa 

Zarząd Koła pełni rolę Komisji Socjalno - Bytowej.

 

                             Komisja Rewizyjna        

                                Przewodniczący  -  Czesław Chmielewski

 

w latach 2002-2006

ZARZĄD KOŁA

Prezes Koła          - Piotr Ćwikowski
Z-ca Prezesa         - Kazimierz Kowalczyk
Sekretarz               - Jan Sulewski
Skarbnik                - Stanisław Formejster
Członek Zarządu - Jadwiga Stepaniuk

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący  - Ryszard Szadurski
Członkowie           - Sławomir Ostrowski
                                   - Antoni Koniecko

 

KOMISJA SOCJALNO – BYTOWA
Przewodnicząca    - Alicja Sosnowska
Członkowie             - Zenon Zdanowicz
                                     - Tadeusz Chmielewski

 

DELEGACI NA KONFERENCJĘ WOJEWÓDZKĄ
1. Piotr Ćwikowski
2. Stanisław Formejster