Pożegnanie ś.p.Piotra Ćwikowskiego

2010-02-14 15:27

                      W dniu 25 stycznia 2010 roku w Grajewie, odszedł na wieczny odpoczynek kapitan M.O. w stanie spoczynku Piotr Ćwikowski. Ś.p. Piotr Ćwikowski urodził się 24 czerwca 1930 roku w powiecie augustowskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie Technikum Weterynaryjnego w Łomży, podjął pracę w organizacjach młodzieżowych na terenie województwa białostockiego. W 1961 roku wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej i po ukończeniu szkoły milicyjnej został oficerem, skierowanym w stopniu podporucznika  do Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Grajewie, na stanowisko kierownika Powiatowego Inspektoratu Ruchu Drogowego. Po reorganizacji kraju i powstaniu nowych województw został inspektorem Wydziału Ruchu Drogowego KWMO w Łomży, a po utworzeniu w 1983 roku Rejonowych Urzędów Spraw Wewnętrznych – powrócił do Grajewa i objął stanowisko kierownika Ruchu Drogowego.

            Był wspaniałym człowiekiem i sumiennym milicjantem – kierownikiem. Cieszył się zaufaniem u przełożonych, podwładnych, władz administracyjnych i społeczeństwa grajewskiego. Wychował wielu oficerów naszego resortu.

             Za prace społeczne oraz na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego, był wyróżniony i odznaczony między innymi:

- odznaką „Zasłużony dla Województwa Białostockiego i Łomżyńskiego”

- złotą odznaką „Za Zasługi w Ochronie Ładu i Porządku Publicznego”

- złotym medalem „Za Obronność Kraju”

- złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

- odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”

- „Złotym Krzyżem Zasługi” i „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”

             Po przejściu na zasłużoną emeryturę i powstaniu Komendy Rejonowej, a póżniej Powiatowej Policji w Grajewie, utworzył dn.19.11.1996r. Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych, którego został prezesem. Za oddaną pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych, otrzymał odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” i odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia”

             Po mszy żałobnej i udaniu się na miejsce spoczynku, śp. Piotra Ćwikowskiego pożegnał kapelan policji ks. Tomasz Chludziński, a mowę pogrzebową wygłosił Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Grajewie – Jan Bęś, który w imieniu żony, dzieci, wnuków i pracowników, podziękował biorącym udział w pogrzebie znajomym, pracownikom administracji, księżom, Komendantom Policji, Naczelnikowi Ruchu Drogowego, policjantom KPP Grajewo, Pocztowi Sztandarowemu, Kompanii Honorowej Policji, pracownikom cywilnym, emerytom i rencistom policyjnym.

                              CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!!