Prezentacja internetowa została aktywowana.

2010-01-09 01:13

Dziś została aktywowana  prezentacja internetowa. Zapraszamy na naszą stronę w szczególnosci, emerytów i rencistów -  byłych funkconariuszy Resortu Spraw Wewnętrznych, czynnych funkconariuszy oraz osoby, które są zainteresowane problematyką i zagadnieniami naszej grupy działającej w ramach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.