WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

2012-01-21 22:21

W dniu 11-01-2012 przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie była rozpatrywana sprawa emerytalna, która dotyczyła m.in. WSO w Legionowie. Sygnatura sprawy III AUa 1649/11.
W I instancji Sąd uznał, że WSO w Legionowie była organem bezpieczeństwa państwa i policzył okres studiów po 0,7% za każdy rok.
W wyniku wniesionej przeze mnie apelacji, Sąd II instancji zmienił wyrok Sądu Okręgowego poprzez uznanie, że WSO w Legionowie nie było organem bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Sąd uznał, że okres studiów w WSO w Legionowie powinien być liczony po 2,6%.
Wyrok ten można wykorzystywać przed Sądem Okręgowym.

adw. Damian Sucholewski
Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
damian.sucholewski@adwokatura.pl
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl