Zebranie koła 07.03.2013r.

2013-03-07 21:50

 

       Dnia 07.03.2013r. w sali konferencyjnej KPP w Grajewie odbyło się zebranie członków Koła SEiRP połączone  jednocześnie z obchodami Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Naczelnik  Ruchu Drogowego KPP w Grajewie podkom.Krzysztof Kuligowski, który reprezentował Komendanta Powiatowego Policji oraz Przewodniczący  NSZZ Policjantów w Grajewie kol.Szymon Górski. Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w Grajewie kol. Jan Bęś witając wszystkich  zebranych.Po omówieniu spraw koła  minutą ciszy uczczono pamięć  zmarłych w tym roku emerytów ś.p. Tadeusza Baranowskiego oraz ś.p. Mieczysława Jasińskiego.                                                                                                                                                                          

      Następnie Prezes Koła SEiRP złożył obecnym na spotkaniu koleżankom życzenia z okazji Dnia Kobiet, wręczając  im  symboliczne upominki. Życzenia ze swojej strony złożyli  również  w imieniu Komendanta Powiatowego Policji  podkom.K.Kuligowski, a w imieniu policjantów Przewodniczący NSZZ Policjantów kol.Sz.Górski. W czasie spotkania  nie zabrakło oczywiście wspaniałej kawy i słodkości.

         Patrz relacja foto------> FOTOGALERIA