ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE dn.11.03.2014r.

2014-03-15 09:21

         W dniu11.03.2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SEiRP w Grajewie połączone z obchodami Dnia Kobiet. W zebraniu wzięło udział 28 członków Koła, 2 członków wspierających oraz 3 zaproszonych gości.

           Prezes Koła Pan Jan Bęś powitał wszystkich przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości w osobach:

  -  Wiktora Kardasza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP,

  -  Insp. Marka Przybyszewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

  -  Podinsp. Wiesława Mursztyn – I Zastępcy Komendanta Pow. Policji w Grajewie.

         Po powitaniu gości  uczczono minutą ciszy kolegów, którzy zmarli w czasie trwania mijającej kadencji Zarządu Koła. Byli to zarówno członkowie stowarzyszenia, jak również policjanci którzy nie należeli do Stowarzyszenia – Piotr Ćwikowski, Mieczysław Jasiński, Antoni Koniecko, Leszek Schneider, Zbigniew Gutowski, Tadeusz Baranowski, Dariusz Dudek, Józef Żołyniak, Jan Wawiórko, pielęgniarka Krystyna Wysocka, lekarz Waldemar Nowicki.

           Następnie Prezes Jan Bęś złożył wszystkim Paniom obecnym na zebraniu serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Kobiet i wręczył każdej z nich słodki upominek.

           Kolejnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień kolegom za wkład i zaangażowanie  w  działalność Stowarzyszenia.  Medalami  „Za  wybitne osiągnięcia dla SEiRP ”  uhonorowani zostali Koledzy: Zenon Zdanowicz oraz Edward Jabłoński, natomiast odznaki „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” otrzymali: Janusz Jakimowicz, Zbigniew Drozdowski, Andrzej Wróblewski i  Andrzej Gulan. Odznaczenia wręczyli Prezes ZW SEiRP Wiktor Kardasz oraz Komendant  Powiatowy Policji w Grajewie insp. Marek Przybyszewski. 

            W dalszej części zebrania Prezes Jan Bęś złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w minionych czterech latach.Sprawozdania złożyli również Skarbnik A.Wróblewski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cz.Chmielewski.Ustępujący Zarząd Koła w głosowaniu otrzymał wotum zaufania.

         Następnie głos zabrał Prezes ZW SEiRP Pan Wiktor Kardasz, który podziękował ustępującemu Zarządowi za zaproszenie i dotychczasową współpracę oraz przyłączył się do życzeń składanych Paniom w dniu ich święta.

          Po krótkiej przerwie w głosowaniu jawnym wybrano nowe władze Koła oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki SEiRP.

                                                  ZARZĄD KOŁA SEiRP na lata 2014-2018

                                            Prezes Zarządu           - pan Jan Bęś

                                             V-ce Prezes                  - pan Edward Jabłoński

                                             V-ce Prezes                 -  pan Ireneusz Gliniecki

                                             Skarbnik                       -  pan Andrzej Wróblewski

                                             Sekretarz                      -  pan Andrzej Gulan

                                             Członkowie                  -  pan Roman Tomczyk

                                                                                      -  pan Jerzy Nikonowicz

                                                                                      -  pan Janusz Jakimowicz

                                                                                      -  pan Cezary Sobolewski

                           Zarząd  pełnił będzie  również rolę Komisji Socjalno - Bytowej.  

                                             

                                               KOMISJA REWIZYJNA

                                              Przewodniczący           -  pan Bogdan Hirniak

                                              Członkowie                     -  pan Lech Niedzielski

                                                                                           - pan Jan Formejster 

 

                              DELEGACI NA ZJAZD WOJEWÓDZKI

                                              Prezes Zarządu              - pan Jan Bęś

                                              Przewodniczący           

                                              Komisji Rewizyjnej     - pan Bogdan Hirniak

                                              Członek Komisji

                                              Rewizyjnej                      - pan Jan Formejster

              Następnym punktem do przegłosowania  był wniosek o podwyższenie wysokości składek członkowskich. Zebrani jednogłośnie podjęli Uchwałę o podwyższeniu składek od dn.01.01.2015r. do kwoty 50 zł/rok. Podjęto również Uchwałę o skreśleniu 8 osób z listy członków Koła SEiRP .

              Zebranie zakończył nowo wybrany Prezes Zarządu Koła Pan Jan Bęś, który podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w zebraniu i głosowaniach. Całe zebranie przebiegło w niezwykle miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

                                                                                   Patrz relacja foto------> FOTOGALERIA