Nowości

Prezentacja internetowa została aktywowana.

2010-01-09 01:13
Dziś została aktywowana  prezentacja internetowa. Zapraszamy na naszą stronę w szczególnosci, emerytów i rencistów -  byłych funkconariuszy Resortu Spraw Wewnętrznych, czynnych funkconariuszy oraz osoby, które są zainteresowane problematyką i zagadnieniami naszej grupy działającej...
<< 1 | 2