Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

2010-03-09 18:21

          Dnia 09.03.2010r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Koła SEiRP. 

          Miło nam było gościć V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Białymstoku Pana Stanisława Balcewicza, zaproszonych gości w osobach: Pana Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie  mł.insp. Ireneusza Glinieckiego, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Grzegorza Dołęgowskiego, Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów sierż.sztab. Bogdana Kukowskiego oraz  Koleżanki i Kolegów Koła SEiRP w Grajewie.

         Zebranie otworzył Prezes  Zarządu Koła pan Jan Bęś. Przywitał zebranych i  w związku z wczorajszym Dniem Kobiet w imieniu Zarządu Koła, złożył obecnym Paniom najserdeczniejsze życzenia. Każda z Pań otrzymała po symbolicznej róży. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Koła.

         Po przedstawieniu sprawozdań z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu Koła, odbyły się wybory nowych władz. W głosowaniach jawnych, jednogłośnie wybrano  nowy Zarząd Koła SEiRP  i Komisję Rewizyjną w składzie:

                                             ZARZĄD KOŁA SEiRP

                                             Prezesa Zarządu           -  pan Jan Bęś

                                             V-ce Prezes                    -  pan Edward Jabłoński

                                             Skarbnik                          -  pan Stanisław Formejster

                                             Sekretarz                         -  pan Jan Sulewski

                                             Członkowie                     -  pan Lech Niedzielski

                                                                                          -  pani Lucyna Szymkiewicz

                                                                                          -  pan Jarosław Dembiński

                                     Zarząd będzie pełnił również rolę Komisji Socjalno - Bytowej.  

                                              KOMISJA REWIZYJNA

                                              Przewodniczący           -  pan Czesław Chmielewski

                                              Członkowie                     -  pan Sławomir Ostrowski

                                                                                           - pan Janusz Jakimowicz 

                                                DELEGACI NA ZJAZD WOJEWÓDZKI

                                                Prezes Zarządu             - pan Jan Bęś

                                                V-ce Prezes                    - pan Edward Jabłoński

                                              

                                   Nowy Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna 

W dyskusji poruszano problemy z jakimi borykają się  emeryci i renciści Resortu Spraw Wewnętrznych oraz omawiano działania Koła na IV kadencję.  Zebranie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. (więcej foto w zakładce "Fotogaleria")