ZMIANA LOGA SEiRP .

2010-12-09 16:28

            Informujemy, że uległo zmianie logo naszego stowarzyszenia.

                          

                                          Stare logo :                                                                   Nowe logo: